Skip to content
close
close
 

Voettekst

Disclaimer & auteursrecht

Gebruik van de naam en van het logo van de ECB, en Privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevens en e-mailberichten


Disclaimer

De Europese Centrale Bank (ECB) beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over de eurobankbiljetten en euromunten, alsook over de werkzaamheden van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), te verbeteren. Het streven hierbij is zo accuraat en actueel mogelijke informatie te verstrekken. De ECB kan echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie aanvaarden.
Dit materiaal:

- is informatie van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enig persoon of enige entiteit gericht;
- bevat soms koppelingen naar externe websites waarover de ECB geen zeggenschap heeft en waarvoor de ECB geen verantwoordelijk draagt;
- behelst geen professioneel of juridisch advies.

Er wordt op gewezen dat niet kan worden gegarandeerd dat documenten of andere informatie op deze website een exacte weergave vormen van officieel goedgekeurde teksten. Uitsluitend de juridische instrumenten van de ECB zoals die zijn gepubliceerd in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Unie en de gepubliceerde papieren versie van andere documentatie en/of gegevens van de ECB, zijn rechtsgeldig.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten of storingen zo veel mogelijk te voorkomen. De ECB kan echter niet garanderen dat haar dienst geen onderbrekingen zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. De ECB aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van andere daaraan gekoppelde externe websites mochten voordoen.

Met deze verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van de ECB te beperken in strijd met de in de toepasselijke nationale wetgeving vervatte vereisten, noch haar aansprakelijkheid voor aangelegenheden die uit hoofde van dergelijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.
Indien u enig onderdeel van de website van de ECB bezoekt, wordt u geacht met het bovenstaande te hebben ingestemd.

Auteursrecht

Het auteursrecht © voor de gehele inhoud van deze website berust bij de Europese Centrale Bank, Frankfurt am Main, Duitsland.
Op de hieronder vermelde uitzondering na, kunnen gebruikers vrijelijk gebruik maken van de direct van de ECB-website verkregen informatie, onder de volgende voorwaarden:

1. Wanneer deze informatie wordt verspreid of gereproduceerd, dient dit accuraat te geschieden en de ECB dient daarbij als bron te worden vermeld.
2. Wanneer de informatie wordt opgenomen in documenten die worden verkocht (ongeacht het medium), dient de natuurlijke of rechtspersoon die de informatie publiceert de kopers ervan, zowel voordat deze enige abonnementsgelden of kosten betalen als elke keer dat deze toegang krijgen tot de van de website van de ECB verkregen informatie, te informeren dat de informatie kosteloos kan worden verkregen via de website van de ECB.
3. Indien de informatie door de gebruiker wordt veranderd dient dit expliciet te worden vermeld.
4. Wanneer de website van de ECB wordt bezocht vanaf zakelijke websites of voor promotiedoeleinden, dient de website van de ECB het enige element te zijn in het scherm van de zoekmachine (d.w.z. dat deze niet mag verschijnen binnen het scherm van een andere website).

Als een uitzondering op het hierbovenstaande is de reproductie, publicatie of herdruk, geheel of gedeeltelijk, van documenten die de naam van de auteur(s) vermelden in de vorm van een andere, gedrukte ofwel elektronisch geproduceerde, publicatie uitsluitend toegestaan met de expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van de ECB of de betreffende auteur(s).

Informatie verzameld door derdenservers
Google Analytics – De website van de ECB maakt gebruik van een externe dienst, Google Analytics, om statistieken omtrent het gebruik van de website te verkrijgen. De informatie die wordt verstuurd door de browser, wordt tevens naar door Google beheerde servers gestuurd, en wordt gebruikt om de ECB te voorzien van geaggregeerde statistieken over het aantal browserbezoeken, gebruikspatronen en zoekacties uitgevoerd op de website van de ECB.
Google heeft zijn eigen privacybeleid. Google garandeert zelf dat het zich houdt aan het door de EU en de VS gehanteerde "Safe Harbor"-kader dat het Amerikaanse ministerie van Handel in samenwerking met de Europese Commissie heeft ontwikkeld teneinde te voldoen aan de "adequacy"-norm voor privacybescherming.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account